A rendezvények biztonsági előírásai

Mivel mind hatósági, mind rendezvényszervezői oldalról gyakoriak a rendezvények biztonsági szabályaival kapcsolatos félreértések, ezért úgy gondoltuk, segíthet, ha alaposan körbejárjuk a témát.

A rendezvények biztonsági előírásai

A szervezőnek körültekintően kell eljárnia

Attól függően, hogy az adott rendezvényt hol (építményben, szabad téren, rendezvénysátorban), és mekkora létszámmal rendezik meg, más-és más jogszabályok vonatkozhatnak rá. Akár kis, akár nagy létszámú rendezvényről van szó, a rendezvényszervezők nem bújhatnak ki a vonatkozó előírások ismerete alól.

Építményben megtartott rendezvény

Az alábbi kérdéskörök a legfontosabbak:

 • a kiválasztott építmény alkalmas-e a rendezvény megtartására

 • az adott építmény alapvető rendeltetése (sportlétesítmény, művelődési ház)

 • a rendezvény jellege ( vásár, kiállítás, előadás, zenés, táncos mulatság)

 • a résztvevői létszám (300 fő alatt vagy fölött)

Természetesen egy rendezvény abban az esetben is megtartható egy adott épületben, ha azt nem arra tervezték és alakították ki. Ekkor azonban fokozott körültekintéssel, a megfelelő ismeretek birtokában, és jogszabályok betartásával kell eljárni. Például akkor, amikor művelődési, sport-, oktatási létesítményekben kívánnak táncos mulatságot tartani.

Figyelem!

Ekkor szükség lehet arra, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény tényéről tájékoztassa az I. fokú tűzvédelmi hatóságot.

Az építmény használata, azaz a rendezvény ideje során meg kell felelni a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek.

Nagy létszámú rendezvény esetén meg kell vizsgálni, hogy az adott intézmény alkalmas-e az adott létszám befogadására, és biztosítható-e a kiürítése normaidőn belül. Különös tekintettel kell lenni a kijárati ajtók kialakítására, pánikzárral kell ellátni. Ezeknek az ajtóknak nyitott állapotban önműködően rögzíthetőnek, és kilincs nélkülieknek kell lenniük.

Ahhoz, hogy ismerd a szabályokat, ajánljuk figyelmedbe az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (OTSZ).

 • Tudtad?

Ha a rendezvény létszáma 300 főnél nagyobb, és a rendezvény helyszínéül szolgáló helyiség nem alkalmas tömegtartózkodásra (és ragaszkodunk hozzá), akkor biztosítani kell azt, hogy az ajtók a rendezvény teljes időtartama alatt nyitott állapotban rögzítve maradjanak. E kérdéskörnek bővebben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben olvashatsz utána.

300 fő alatti rendezvény esetén a rendezvényszervezőnek az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz (a rendezvény időpontja előtt 15 nappal) be kell nyújtania egy tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó előzetes tájékoztatás dokumentációját.

Ennek tartalma:

 • kiürítési számítás
 • a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszáma
 • kiürítési útvonalak
 • kijáratok
 • tűzoltási felvonulási utak és területek
 • közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrások
 • a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezése és létszáma
 • tartalmazó méretarányos helyszínrajz
 • a kiürítési útvonalak, tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetése
 • a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatai
 • a tűz esetén szükséges teendők
 • a tűz jelzésének és oltásának módja

A dokumentum elkészítéséhez szükséges lehet egy tűzvédelmi szakképzettséggel rendelkező személy segítsége is. Az előzetes tájékoztatás azt bizonyítja, hogy nem alaprendeltetéshez tartozó épülethasználat esetén is biztosítottak az alapvető tűzvédelmi feltételek.

A rendezvények biztonsági előírásai

Zenés, táncos rendezvény…

…esetén ismerni kell a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletet (ZTRB). Ekkor a rendezvény szervezőjének rendezvénytartási engedélyt kell benyújtani a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének.

A kérelem csatolmányai:

 • a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatok

 • a kérelmező neve, valamint székhelye, cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma

 • a zenés, táncos rendezvény, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megnevezése

 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozat

 • a biztonsági terv

 • a tűzvédelmi szabályzat

 • építészeti-műszaki dokumentáció

 • tervezői nyilatkozat

Egy zenés, táncos rendezvény biztonsági tervének tartalma:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajza
 • befogadóképesség
 • az oda való belépés és eltávozás rendje
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési terve
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírása
 • a biztonsági személyzet létszáma
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalás
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési terv

A rendezvények biztonsági előírásán túl a rendezvényszervezőknek sok más egyéb kérdésben is tisztán kell látniuk. Ennek támogatására született meg a RendezvényBiblia című könyv. Szerezd be Te is!

Nem tudod hogyan kezdj neki a meghívó tervezésének? Kevesen jönnek el a rendezvényedre?

Töltsd le most INGYENESEN a rendezvény meghívók 7 titkát és ajándékba adunk 30 db AZONNAL használható meghívó sablont.

About the Author:

Hello! Örülök, hogy itt vagy és olvasod a cikkemet. Remélem, hasznos információkat olvastál. Varga Péter vagyok, a RendezvényBiblia könyv írója, a Horizont Rendezvényszervező Iroda tulajdonosa. A magas színvonalú céges rendezvények szervezése mellett elkötelezett célomnak tekintem azokat tanítani, akik igazán elhivatottak, hogy minőségi és élménydús rendezvényeket bonyolítsanak le.

Leave A Comment