Illem, etikett és protokoll jelentése

Ismerd meg, melyik mit takar.

Az igényes, tanult, jó modorral megáldott ember nem csupán munkaidőben, reggel 8-tól délután 4-ig viselkedik rendesen Ez egyfajta „élet stílus”, ami akkor szerencsés, ha természetes. Ha természetesen jönnek azok a minták, azok a viselkedési normák, mondhatni szabályok, amelyeket bizonyos helyzetekben alkalmazni kellene. A jó hír az, hogy az ehhez szükséges iránymutatásokat már nem kell kitalálni, egyszerűen csak meg kell ismerni, alkalmazni és gyakorolni kell a hétköznapi és üzleti életben egyaránt.

Mert, ahogy élsz, ahogy létezel, ahogy viselkedsz, ahogy kommunikálsz vagy éppen öltözködsz, annak alapján fognak egyfajta képet kialakítani rólad. Többek között ezért is fontos az illem, a viselkedéskultúra, az etikett és magasabb szinteken a protokoll szabályok megfelelő ismerete.

Noha az illem, etikett és protokoll kifejezések hasonló jelentéssel bírnak és egy tőből fakadnak, e szavak hallatán mégis hajlamos vagyunk félre értelmezni jelentésüket, különösen akkor, ha megpróbáljuk a jelentésük közti különbségeket taglalni.

No de akkor, mit is jelent az egyik és mit is a másik? Vizsgáljuk meg kicsit jelentésüket és alkalmazási területüket!

Mi az illem jelentése?

Az illem, a viselkedés legősibb, legemberibb szokásait jelenti. Gyökere az etikettnek és a protokollnak. A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. Már gyermekkorban elsajátítandó, legfőképpen utánzás és példamutatás útján. Az illedelmességet otthonról kellene, hogy hozzuk, hiszen a korai években be kellene, hogy épüljön a mindennapjainkba. Amennyiben ez így történik, később ezen szabályok, útmutatások betartása már játszi könnyedséggel és automatikusan történik.

Mi az etikett jelentése?

Az etikett francia eredetű szó, kifejezés. Egyes meghatározások az erkölcsi és az illemszabályok közötti kategóriaként kezelték, mások illemszabályoknak tekintették, melyeknek kimondottan erkölcsi tartalmuk is van.
Egyéb megfogalmazásban, a társadalmi érintkezés viselkedési normáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, pl. a diplomáciában, vagy a királyi protokollban megszabott és rendszerint megmerevedett rendszere.

Mi a protokoll jelentése?

A protokoll görög eredetű kifejezés, a Bizánci Birodalom (i.sz. 330-1453) fennállásakor jött létre a „protosz” (jelentése: első) és a „kollosz” (jelentése: enyv) szavakból. A protokollon szó jelentése „a könyv elejére ragasztva”. Az előzéklap, mint a mai könyvtári karton őse, fontos dokumentumnak számított, valószínűleg értelmezése innen tevődött át a hivatalos kapcsolatok rendjére és rendtartására.

A protokoll a társasági illemszabályokat, az etikettet, a magas szintű viselkedéskultúrát kiindulási alapként kezeli, arra épül rá. Így a protokoll napjainkban azoknak a szabályoknak összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját. A hétköznapi protokoll a viselkedési szabályokra, illemtani ismeretekre és a kulturált magatartásra épül; míg az állami, diplomáciai és vállalati protokoll az államközi, kormányközi, diplomáciai, belföldi és nemzetközi hivatalos kapcsolatokkal foglalkozik. Ez a protokoll jelentése.

Érintkezési szabályok összessége…

amely megszabja a hivatalos érintkezések módját, formáját; a hivatalos kapcsolattartás formai szabályai, írott és íratlan szokásai, amelyeket hivatalos rendezvényeken, meghívásokon, megbeszéléseken alkalmaznak.

Miben segítenek nekünk ezek az ismeretek és a viselkedési szabályok betartása?

  • eszközt jelentenek a saját álláspont kifejezésére bármiféle körülmények között, lehetőséget adva minden kényes kérdés felvetésére, illetve a másik fél hasonló problémáinak meghallgatására,

  • a nemzetközi szokásokhoz való igazodás alapján megvédik az egyént attól, hogy személyes érzelmei vagy indítékai alapján a hivatalos kapcsolatokban megengedhetetlen hibát kövessen el, vagy olyan kapcsolatokba kényszerüljön, amelyek saját, vagy a képviselt szervezet biztonságát veszélyeztetik.

  • érdemi segítséget jelenthetnek bizonyos helyzetekben. Egy gesztus tovább viheti a tárgyalást, fordulatot eredményezhet,

  • taktikai eszközként is felhasználhatók a megfélemlítésre (inkább ne alkalmazzuk), meglepetésre, figyelemelvonásra, időhúzásra, stb.)

RENDEZVÉNY-
SZERVEZŐI PROTOKOLL KÉPZÉS

RENDEZVÉNYSZERVEZŐI PROTOKOLL KÉPZÉS

Elsajátíthatod a rendezvényszervezéssel kapcsolatos legfontosabb protokollszabályokat.

Szó lesz többek között az üzleti bemutatkozásról, meghívók szabályairól, az ajándékozás protokolljáról, az ültetési rendről és a helyes rangsorolásról, vagy a helyes étel- és italsor összeállításról, étkezési szokásokról, a VIP vendégek megfelelő kezeléséről és még nagyon sok mindenről.